ประวัติศาสตร์ History

ดูหนังออนไลน์ ประวัติศาสตร์ History

ดูหนังออนไลน์ ประวัติศาสตร์ History ภาพยนตร์หลายเรื่องซาบซึ้งสะเทือนอารมณ์ยิ่งขึ้น เมื่อมีวลีที่ว่า “สร้างมาจากเรื่องจริง” ประกอบอยู่ในคำโฆษณา แต่ถึงอย่างนั้นก็มีภาพยนตร์ที่อ้างว่าสร้างมาจากเรื่องจริงบางเรื่องที่ผู้เชี่ยวชาญกลับเห็นว่าเป็นการบิดเบือนประวัติศาสตร์เสียมากกว่า ภาพยนตร์ดังกล่าวเป็นเรื่องอะไรบ้างภาพยนตร์อิงประวัติศาสตร์มักทำให้เราคล้อยตามไปกับเนื้อหาที่เชื่อได้ว่าเคยเกิดขึ้นจริงในอดีต แต่ในมุมมองของผู้สร้างภาพยนตร์ ก็อาจให้ความสำคัญกับเนื้อเรื่องแบบที่ตลาดต้องการ มากกว่าที่จะนำเสนอตามสิ่งที่เกิดขึ้นจริง จึงมีการตั้งคำถามกับภาพยนตร์อิงประวัติศาสตร์ ว่าความจริงแล้วนั้น อิงประวัติศาสตร์มากน้อยแค่ไหน

Recently added